Posts Tagged ‘wyporność kontenerowców’

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Wszelkie urzędy jakie się zajmują morskimi przepisami kładą coraz większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Już od połowy tego roku powinny wejść w życie prawne regulacje związane z weryfikacją masy kontenerów. Zgodnie z ich nowym brzmieniem całkowity obowiązek wykonania tej weryfikacji spoczywa na podmiocie nadającym ładunek, i odbywało się będzie zanim się wszystko załaduje ma statek. Przepisy te przygotowane zostały już przed dwoma laty, lecz problemy te widziano już znacznie wcześniej, jednak z różnych powodów rozwiązania nie wprowadzono w życie. Zgodnie z nowymi wytycznymi praktycznie każdy nadawca kontenera zostaje zobowiązany do dokładnego sprawdzenia jego wagi i przekazania informacji o tym terminalowi i przewoźnikowi. wprowadzony także został zakaz wysyłki ładunków, jakie nie zostały zweryfikowane. Sugeruje się obecnie dwie metody weryfikacji, więc będą tu możliwości wybrania bardziej odpowiedniego. Pierwszy z nich to ważenie kontenera, który jest już wypełniony przy pomocy certyfikowanego sprzętu, a drugi to sprawdzenie masy całego ładunku i zsumowanie jej z wagą pustej skrzyni.

Problem z podawanymi błędnie wagami od dawna był znany, i od dawna było to mocno niebezpieczne. Na pokład pojedynczego statku może jednorazowo wejść kilkanaście tysięcy jednostek. Przy tak dużej ilości nieduże nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w porównaniu z rzeczywistą mogą spowodować ogromne problemy na morzu. Już niejednokrotnie zdarzały się sytuacje zapadania się kontenerów, problemy ze stabilnością statków czy też wypadki śmiertelne pośród członków załogi. W skrajnym przypadku, przy dużych różnicach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść do przechyłu i zatopienia jednostki, co już parokrotnie w przeszłości miało miejsce. Dlatego też morska branża z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że wiązać się one będą z większym nakładem pracy. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na kwestie bezpieczeństwa, a nie na dochody za wszelką cenę. Przez to można żywić nadzieję, że zdarzenia które występowały w ostatnim czasie już się więcej nie powtórzą.