Posts Tagged ‘stawki przewozów morskich’

Niezbyt ciekawa przyszłość kontenerowego transportu zbliżających się miesięcy

Niezbyt ciekawa przyszłość kontenerowego transportu zbliżających się miesięcy

Niezbyt interesująca przyszłość kontenerowego transportu na zbliżające się miesiące

Bieżący rok w opinii speców pracujących w agencji Drewry niezbyt dobrze zapowiada się dla branży transportu morskiego. Jej zdaniem stawki cały czas będą znacznie maleć, a w praktyce możliwości zmniejszenia kosztów przez spedytorów osiągnęły już poziom, w którym zbyt wiele się zrobić nie da. Nawet pojawienie się w użyciu statków o możliwościach ładunkowych 18 tyś jednostek kontenerowych nie poprawi sytuacji, gdyż nie nie dają one aż tak dużo, jak zakładano pierwotnie. Nieco mniej radykalną teorię ma agencja Maritime Strategies International. Jej eksperci planują znacznie większy wzrost transportu towarów na szlakach między Europą a Azją, co przy jednoczesnym złomowaniu starych kontenerowców pozwoli armatorom na to, żeby część strat odrobić. Jednak nawet pomimo tak optymistycznej prognozy nikt raczej nie twierdzi, że rynek transportu morskiego czeka w najbliższym czasie świetlana przyszłość. Szczególnie pamiętając o tym, że dużo prognoz wskazuje jedynie na niewielki wzrost rozładunków w portach, a nawet jeżeli tak się stanie, to cała branża z całą pewnością z kryzysu nie wyjdzie. Jednym ze sposobów wykorzystywanych przez armatorów na zmniejszenie kosztów operacyjnych stał się slow steaming. Polega on na zmniejszeniu prędkości płynącego statku, przez co będzie on potrzebował trochę mniej paliwa. Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwoli na zaoszczędzenie kilku procent paliwa, jednak przy nieco dłuższym czasie transportu. Lecz ostatnio się okazało, że był to pomysł tylko na niedługą chwilę, bo właściciele firm coraz częściej zastanawiają się nad możliwością jego wykorzystania. W szczególności że obniżka cen paliw postawiła skuteczność ograniczenia szybkości statków pod sporym wskaźnikiem zapytania. Jak można zauważyć w badaniach Alphaliner, na szlakach między USA a Chinami prędkości średnie są coraz większe, dochodząc nawet niekiedy do 20 węzłów na szlaku do zachodniego wybrzeża. Jednak na dalsze powiększanie szybkości raczej nie ma co liczyć w nadchodzących tygodniach. Przez dwa poprzednie miesiące z osiemnastu do trzydziestu tysięcy dolarów dziennie powiększyła się cena za bunkier, co przy kryzysie, jaki obecnie panuje na rynku kontenerowym dla części przewoźników będzie trudne do przeskoczenia.