Posts Tagged ‘rozwój przewozów kombinowanych’

Dalekosiężne plany intermodalnego transportu w Polsce

Dalekosiężne plany intermodalnego transportu w Polsce

Plany rozwojowe transportu intermodalnego w najbliższych latach.

Intermodalny transport jest coraz popularniejszy wśród spedytorów. Działa on w taki wybieg, że cały łańcuch dostawy realizowany jest kilkoma różnymi sposobami, ale całość ma się odbyć w wygodny i sprawny sposób dla końcowego odbiorcy. Rozwój tego właśnie transportu to główny priorytet jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co między innymi można wywnioskować po liście, jaki skierowany został do uczestników zorganizowanego w Gdańsku IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z głównych założeń, które podjęto jest uzyskanie przed rokiem 2020 6-procentowego udziału tego transportu w całości transportu kolejowego. Jest szacowane, że w obecnej chwili poziom ten wynosi niecałe pięć, lecz duża dynamika wzrostu daje sporo szans na to, że planowany cel będzie osiągnięty. Na dzień dzisiejszy rynek tego transportu osiągnął dużą stabilność, ale cały czas się rozwija. Cały czas jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z udziałem blisko 50 procent, lecz DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska bez przerwy próbują zdobyć większe udziały.

Aby cele które się układa udało się uzyskać niezbędne będzie nie tylko większe zainteresowanie odbiorców, ale także odpowiedniej jakości techniczna infrastruktura. Dlatego też w planowanych pracach na nadchodzące lata pojawiło się dużo inwestycji które się wiążą z rozwojem i modernizacją systemu kolejowego. Zgodnie z z zamierzeniami Krajowego Planu kolejowego, jaki opracowany został we wrześniu minionego roku, przez najbliższe siedem lat jest planowane wydanie około siedemdziesięciu miliardów, z z jakich około dwóch trzecich będzie pochodzić z unijnych środków. To w tym roku właśnie jest w planach zakończenie prac związanych z modernizacją najważniejszych odcinków szlaków transportowych, dzięki czemu powstać powinna spójna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Poza tym dużo pieniędzy jest dedykowane na budowę i wyposażenie centrów logistycznych oraz terminali, a także na nowy tabor. Jest także w planach zmniejszenie opłat za dostęp do sieci kolejowej dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po realizacji niezbędnych zmian w przepisach taka możliwość jak najbardziej by była.