Posts Tagged ‘Pomorskie Centrum Logistyczne’

Rzutki rozwój portu Gdańskiego dużym zagrożeniem dla pozostałych europejskich portów

Rzutki rozwój portu Gdańskiego dużym zagrożeniem dla pozostałych europejskich portów

Szybki rozwój portu Gdańskiego zagrożeniem dla pozostałych europejskich portów

Od pewnego czasu port w Gdańsku osiąga kolejne rekordy pod względem przeładunków, a zmiany te zaskakują wszystkich. Gdy w ubiegłym wieku zaczęto prace przy tym projekcie, to nikt nawet nie marzył że tak się to wszystko rozwinie. W końcówce lat dziewięćdziesiątych zainicjowana została idea uruchomienia na terenie Gdańska prawdziwego kontenerowego terminala, ponieważ już wtedy dostrzegano duży potencjał w morskim transporcie. Do realizacji tego projektu wybrana została spółka DCT Gdańsk, która zająć się miała zarówno samym projektem jak i kompleksową budową. W czerwcu 2007 roku rozładowana została pierwsza jednostka, i od tego czasu zaczął się naprawdę szybki rozwój tego portu. Bardzo ważnym etapem na drodze jego rozwoju stała się możliwość bezpośredniego obsłużenia statków które przypływają z Azji. Przez to port DCT już w roku 2010 uzyskał 180-procentowy wzrost, stając się tym samym jednym z najdynamiczniej rozwijających się portów na z całego świata. Tak dynamiczny wzrost nie skończył się wcale, i następne lata również zakończyły się dużym sukcesem.

Następny z milowych kroków nastąpił w roku 2011, kiedy port zaczął obsługiwać największe kontenerowce mogące przewozić około 15,5 tysiąca TEU. Przez to właśnie zaczął się on zaliczać do nielicznego klubu głębokowodnych portów w Europie, co otworzyło całkowicie nowe możliwości, szczególnie biorąc pod uwagę jego świetne położenie. Gdański port położony jest w tak korzystnym miejscu, że obsługuje całą Europę Wschodnią i Środkową, i w stu procentach korzysta z takiej możliwości, obsługując coraz większą ilość ładunków transportowanych przez Morze Bałtyckie. Minione dwa lata to następne wzrosty, co już obecnie pozwala na konkurowanie ze wszystkimi dużymi portami w tym regionie, między innymi Hamburgiem i Rotterdamem. Jak ostatnio powiedział w wywiadzie jeden z wiceprezesów DCT, Adam Żołnowski, władze portu planują, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję, i żeby to się udało planowane są następne ważne projekty. Tak więc dzięki temu rozpoczęła się budowa kolejnego kontenerowego terminala, którzy znacząco ma zwiększyć możliwości rozładunkowe i pozwoli na obsługę dużo większej ilości jednostek.