Posts Tagged ‘fracht kontenerów’

Kolejny gwałtowny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Kolejny gwałtowny spadek opłat za przewozy kontenerowe

Następny gwałtowny spadek opłat za przewóz kontenerów

Opłaty za przewóz pojedynczej jednostki kontenerowej w podpisywanych najczęściej umowach spotowych na trasach między Szanghajem i resztą dużych portów ze wschodniej Azji a portami w Europy północnej po raz kolejny uzyskały ogromnie niską wartość. W chwili aktualnej wynoszą one niecałe 330 dolarów za jeden kontener, co oznacza spadek o jedną czwartą w porównaniu z poprzednim okresem. Taka sytuacja trwa już od paru miesięcy, i o ile kontrahenci są raczej usatysfakcjonowani, to transportowe firmy są w coraz większych tarapatach. Tak długo utrzymujące się niskie ceny mają duże znaczenie na poziom rentowności planowych połączeń, stawiając pod naprawdę sporym znakiem zapytania sporo z nich. Tak naprawdę można już zobaczyć radykalne posunięcia wśród pewnej grupy przewoźników, jacy tak zwyczajnie anulują niektóre połączenia z powodu za małej opłacalności. Co prawda sytuacja jest trochę ratowana przez niskie ceny paliw, także utrzymujące się na bardzo niskim pułapie, ale nie stanowi to wystarczającego powodu na to, żeby się cieszyć z takiego stanu rzeczy. Co ciekawe wysokość cen paliwa wpłynęła na coraz częściej stosowane w ostatnim czasie rozwiązanie, mianowicie statki zaczynają pływać dookoła Afryki zamiast przez Kanał Sueski, bo im się to zwyczajnie bardziej będzie opłacać.

W minionym tygodniu spadek na szlakach między Szanghajem a Północną Europą był najbardziej spektakularny, lecz inne trasy także zanotowały duże zniżki. Między Chinami a śródziemnomorskimi portami było to prawie jednak czwarta, a do portów na terenie Ameryki Północnej między kilkanaście a dwadzieścia. O tym, jaka jest wielkość tych obniżek bardzo dobrze świadczą wskaźniki pokazujące średni przekrój cen za kontener. W przypadku SCFI na szlakach do portów została uzyskana wartość 99 dolarów – tak niskiego pułapu nie było jeszcze w historii. Dość duży spadek zanotowany został przy ogólnym wskaźniku SCFI. W czasie ubiegłego piątku jego wysokość wynosiła 566,9, zaś obecnie spadła do poziomu 486,7. A różne prognozy na najbliższy okres czasu nie napawają optymizmem, bo nie istnieją żadne przesłanki do aby ceny zaczęły rosnąć. Wprawdzie co pewien okres czasu pojawiają się większe wzrosty, lecz niestety nie mają one długiego charakteru.